C++ forráskód készítése PLanG programokból

Az alábbi táblázat a PLanG nyelvben használható elemek C++ nyelvre való átírását mutatja be. A bal oldalon egy-egy programelem, a jobb oldalon a C++ megfelelője van. Ahol a C++ utasítás használatához szükséges egy fejlécfájl, ott az átírt alak melletti megjegyzés tartalmazza a fejlécfájl nevét.

A program váza
A főprogram
PROGRAM Változók Utasítások PROGRAM-VÉGE Fejlécek using namespace std; int main() { Változók Utasítások return 0; }
Változódeklarációk
VÁLTOZÓK: i: EGÉSZ, v: VALÓS, c: KARAKTER, s: SZÖVEG, l: LOGIKAI bf: BEFÁJL, kf: KIFÁJL, tomb: Típus[Méret] int i=0; double v=0; char c=' '; string s; // <string> bool l; ifstream bf; // <fstream> ofstream kf; // <fstream> Típus tomb[Méret];
Fejlécek
Ha szükséges egy fejléc: #include <fejléc>
Vezérlő szerkezetek
Elágazás
HA FeltKif AKKOR Utasítások HA_VÉGE if (FeltKif) { Utasítások }
HA FeltKif AKKOR Utasítások-Akkor KÜLÖNBEN Utasítások-Különben HA_VÉGE if (FeltKif) { Utasítások-Akkor } else { Utasítások-Különben }
Elöltesztelő cilus
CIKLUS AMÍG FeltKif Utasítások CIKLUS_VÉGE while (FeltKif) { Utasítások }
Hátultesztelő cilus
CIKLUS Utasítások AMÍG FeltKif do { Utasítások } while (FeltKif);
Általános kifejezések
Értékadás
Val := Kifejezés Val = Kifejezés;
Beolvasás
BE: Val1, Val2 BE bf: Val1, Val2 BE: SzovValt BE bf: SzovValt cin >> Val1 >> Val2;    // <iostream> bf >> Val1 >> Val2; getline(cin, SzovValt); // <iostream> getline(bf, SzovValt);
Kiírás
KI: Kif1, Kif2 KI: SV KI kf: Kif1, Kif2 cout << Kif1 << Kif2; // <iostream> cout << endl; // <iostream> kf << Kif1 << Kif2;
Összehasonlító műveletek
Kif1 = Kif2 Kif1 /= Kif2 Kif1 > Kif2 Kif1 <= Kif2 Kif1 == Kif2 Kif1 != Kif2 Kif1 > Kif2 Kif1 <= Kif2
Logikai kifejezések
Logikai értékek
IGAZ HAMIS true false
Logikai műveletek
NEM Kif Kif1 ÉS Kif2 Kif1 VAGY Kif2 ! Kif Kif1 && Kif2 Kif1 || Kif2
Egész kifejezések
Egész értékek
0 15 -7 0 15 -7
Egész műveletek
- Kif |Kif| Kif1 + Kif2 Kif1 - Kif2 Kif1 * Kif2 Kif1 DIV Kif2 Kif1 MOD Kif2 KEREK(Kif1) - Kif abs(Kif) // <cstdlib> Kif1 + Kif2 Kif1 - Kif2 Kif1 * Kif2 Kif1 / Kif2 Kif1 % Kif2 round(Kif1) // <cmath>
Valós kifejezések
Valós értékek
3.141 -6.2 7.0 3.141 -6.2 7.0
Valós műveletek
- Kif |Kif| Kif1 + Kif2 Kif1 - Kif2 Kif1 * Kif2 Kif1 / Kif2 Kif1 ^ Kif2 Kif ^ 0.5 SIN Kif - Kif abs(Kif)         // <cmath> Kif1 + Kif2 Kif1 - Kif2 Kif1 * Kif2 Kif1 / Kif2 pow(Kif1, Kif2)  // <cmath> sqrt(Kif1) // <cmath> sin(Kif)         // <cmath>
Karakter kifejezések
Karakter értékek
'a' ' ' SV 'a' ' ' '\n'
Karakter műveletek
KIS Kif NAGY Kif BETŰ Kif SZÁM Kif tolower(Kif)   // <cctype> toupper(Kif)   // <cctype> isalpha(Kif)   // <cctype> isdigit(Kif)   // <cctype>
Szöveges kifejezések
Szöveg értékek
"alma" "" "alma" ""
Szöveg műveletek
Szov[Index] Szov1 + Szov2 |Szov| Szov[Kezd : Veg] Szov1 @ Szov2 Szov @ Kar Szov[Index] Szov1 + Szov2 Szov.length() Szov.substr(Kezd, Veg-Kezd) Szov1.find(Szov2) Szov.find(Kar)
Fájl típusok műveletei
Bemeneti műveletek
MEGNYIT bf: Szov LEZÁR bf VÉGE bf bf.open(Szov); bf.close(); !bf.good()
Kimeneti műveletek
MEGNYIT kf: Szov LEZÁR kf kf.open(Szov); kf.close();