PLanG

A PLanG környezet futtatása

A programokban használható típusok és műveleteik

Logikai típus

Típusértékek:
IGAZ, HAMIS
Műveletek:
 • Értékadás: LogValt := LogKif
Logikai eredményű kifejezések:
 • Logikai konstansok és logikai típusú változók
 • (LogKif): zárójelezés
 • NEM LogKif: logikai nem
 • LogKif1 ÉS LogKif2: logikai és
 • LogKif1 VAGY LogKif2: logikai vagy

Egész szám típus

Típusértékek:
Pozitív és negatív egész számok és a nulla (0, 1, 2, -1, -2, ...)
Műveletek:
 • Értékadás: EgValt := EgKif
 • Beolvasás: BE: EgValt
 • Kiírás: KI: EgKif
Egész eredményű kifejezések:
 • Egész konstansok és egész típusú változók
 • (EgKif): zárójelezés
 • - EgKif: negáció
 • |EgKif|: abszolút érték
 • EgKif1 + EgKif2: összeadás
 • EgKif1 - EgKif2: kivonás
 • EgKif1 * EgKif2: szorzás
 • EgKif1 DIV EgKif2: egész osztás (az eredmény törtrésze elveszik)
 • EgKif1 MOD EgKif2: osztási maradék
 • RND EgKif: véletlenszám előállítása a [0..EgKif) intervallumban
Valós eredményű kifejezés:
 • VALÓS EgKif: ugyanaz az érték valós típussal
Logikai eredményű kifejezések:
 • EgKif1 = EgKif2: egyenlőségvizsgálat
 • EgKif1 /= EgKif2: nem egyenlő
 • EgKif1 < EgKif2: kisebb
 • EgKif1 > EgKif2: nagyobb
 • EgKif1 <= EgKif2: kisebb vagy egyenlő
 • EgKif1 >= EgKif2: nagyobb vagy egyenlő

Valós szám típus

Típusértékek:
Pozitív és negatív valós számok és a nulla (0, 3.141, -0.06, ...)
Műveletek:
 • Értékadás: ValValt := ValKif
 • Beolvasás: BE: ValValt
 • Kiírás: KI: ValKif
Valós eredményű kifejezések:
 • Lebegőpontos konstansok és valós típusú változók
 • Egész típusú kifejezések
 • (ValKif): zárójelezés
 • - ValKif: negáció
 • ValKif1 + ValKif2: összeadás
 • ValKif1 - ValKif2: kivonás
 • ValKif1 * ValKif2: szorzás
 • ValKif1 / ValKif2: osztás
 • ValKif1 ^ ValKif2: hatványozás
 • |ValKif|: abszolút érték
 • SIN ValKif: szinusz; COS, TAN, ARCSIN, ARCCOS, ARCTAN, LOG, EXP: értelemszerűen
Egész eredményű kifejezések:
 • EGÉSZ ValKif: törtrész levágása
 • KEREK ValKif: kerekítés
Logikai eredményű kifejezések:
 • ValKif1 = ValKif2: egyenlőségvizsgálat
 • ValKif1 /= ValKif2: nem egyenlő
 • ValKif1 < ValKif2: kisebb
 • ValKif1 > ValKif2: nagyobb
 • ValKif1 <= ValKif2: kisebb vagy egyenlő
 • ValKif1 >= ValKif2: nagyobb vagy egyenlő

Karakter típus

Típusértékek:
Betűk, számjegyek, írásjelek, szóköz, sorvége jel ('A', 'x', ' ', '?', '@', SV)
Műveletek:
 • Értékadás: KarValt := KarKif
 • Beolvasás: BE: KarValt
 • Kiírás: KI: KarKif
Karakter eredményű kifejezések:
 • Karakter konstansok, karakter típusú változók
 • (KarKif): zárójelezés
 • NAGY KarKif: nagybetűvé alakít
 • KIS KarKif: kisbetűvé alakít
Logikai eredményű kifejezések:
 • KarKif1 = KarKif2: egyenlőségvizsgálat
 • KarKif1 /= KarKif2: nem egyenlő
 • KarKif1 < KarKif2: ábécésorrendben előtte
 • KarKif1 > KarKif2: ábécésorrendben utána
 • KarKif1 <= KarKif2: előtte vagy egyenlő
 • KarKif1 >= KarKif2: utána vagy egyenlő
 • BETŰ KarKif: betű-e?
 • SZÁM KarKif: számjegy-e?

Szöveg típus

Típusértékek:
Karakterek (akár üres) sorozatai ("", "alma", "több szó")
Műveletek:
 • Értékadás: SzValt := SzKif
 • Karakter megváltoztatása: SzValt[EgKif] := KarKif
 • Sor beolvasása: BE: SzValt
 • Kiírás: KI: SzKif
Szöveg eredményű kifejezések:
 • Szövegkonstansok, szöveg típusú változók
 • (SzKif): zárójelezés
 • SzKif1 + SzKif2: szövegek összefűzése
 • KarKif + SzKif: karakter szöveg elé fűzése
 • SzKif + KarKif: karakter szöveg után fűzése
 • SzKif[EgKif1:EgKif2]: résszöveg lekérdezés, az EgKif1 pozíción kezdődő és EgKif2 pozíció előtt végződő rész az eredmény
Egész eredményű kifejezések:
 • |SzKif|: hossz lekérdezése
 • SzKif @ KarKif: karakter első előfordulásának helye (a karakter indexe; ha nem fordulelő, akkor |SzKif| az eredmény)
 • SzKif1 @ SzKif2: résszöveg első előfordulásának helye (a résszöveg első karakterének az indexe; ha nem fordul elő, akkor |SzKif1| az eredmény)
Karakter eredményű kifejezések:
 • SzKif[EgKif]: karakter lekérdezése
Logikai kifejezések:
 • SzKif1 = SzKif2: egyenlőségvizsgálat
 • SzKif1 /= SzKif2: nem egyenlő
 • SzKif1 < SzKif2: ábécésorrendben előtte
 • SzKif1 > SzKif2: ábécésorrendben utána
 • SzKif1 <= SzKif2: előtte vagy ugyanaz
 • SzKif1 >= SzKif2: utána vagy ugyanaz

Tömb típus

Jelölés:
Alaptípus[Méret1]...[Méretdim], ahol Méreti egész konstans.
Típusértékek:
 • Ha dim=1: Méret1 darab Alaptípus típusú érték (Méret1 elemű vektor)
 • Ha dim=2: Méret1 darab Alaptípus[Méret2] típusú tömb (Méret1 × Méret2-es mátrix)
 • Ha dim=n: Méret1 darab Alaptípus[Méret2]...[Méretn] típusú tömb (n dimenziós tömb)
Műveletek:
 • Értékadás: TombValt := TombKif
 • Értékadás tömbelemnek: TombValt[EgKif] := Kif
 • Értékadás tömbelemnek: TombValt[EgKif1]...[EgKifn] := Kif
 • Kiírás: KI: TombKif
Egész eredményű kifejezések:
 • |TombKif|: elemszám lekérdezése (Méret1 az eredmény)
Tömb eredményű kifejezések:
 • TombVal[EgKif1]...[EgKifn]: tömbelem lekérdezés; ha n<dim, akkor az eredmény egy dim-n dimenziós tömb
Alaptípus eredményű kifejezések:
 • TombVal[EgKif1]...[EgKifdim]: tömbelem lekérdezés

Fájl típusok

Jelölés:
BEFÁJL és KIFÁJL
Típusértékek:
 • BEFÁJL: karaktersorozatot tartalmazó fájlok (névvel azonosítva), illetve lezárt fájl
 • KIFÁJL: karakterekkel feltölthető fájlok (névvel azonosítva), illetve lezárt fájl
Műveletek:
 • Megnyitás: MEGNYIT FileValt: "fájlnév.txt"
 • Lezárás: LEZÁR FileValt
 • Írás: KI KiFileValt: ...
 • Olvasás: BE BeFileValt: ...
Logikai eredményű kifejezés:
 • VÉGE BeFileValt: akkor ad vissza igazat, ha a legutóbbi beolvasó művelet nem sikerült (például mert nincs több adat a fájlban).

Műveleti sorrend

 1. Prefix műveletek: NEM, -kif, SIN, ...
 2. Hatványozás: ^, keresés: @
 3. Multiplikatív műveletek: *, /, DIV, MOD
 4. Additív műveletek: +, -
 5. Relációs műveletek: =, /=, <, ...
 6. Logikai műveletek: ÉS, VAGY

A programok felépítésének szabályai

A szabályok leírásakor használt jelölések:

A szabályok

Program ::= { Megjegyzés ... } "PROGRAM" Azonosító Deklarációk Utasítások "PROGRAM_VÉGE"
Deklarációk ::= [ "VÁLTOZÓK" ":" VáltozóDeklaráció { "," VáltozóDeklaráció ... } ]
VáltozóDeklaráció ::= Azonosító { "," Azonosító ... } ":" Típus
Utasítások ::= Utasítás { [ "," ] Utasítás ... }
Utasítás ::= Értékadás | Elágazás | Ciklus | InputOutput | Megjegyzés
Értékadás ::= Balérték ":=" Kifejezés
Elágazás ::= "HA" Kifejezés "AKKOR" Utasítások [ "KÜLÖNBEN" Utasítások ] "HA_VÉGE"
Ciklus ::= "CIKLUS" Utasítások "AMÍG" Kifejezés | "CIKLUS AMÍG" Kifejezés Utasítások "CIKLUS_VÉGE"
InputOutput ::= "BE" [ Azonosító ] ":" Balérték { "," Balérték ... } | "KI" [ Azonosító ] ":" Kifejezés { "," Kifejezés ... } | "MEGNYIT" Azonosító ":" Szöveg | "LEZÁR" Azonosító
Megjegyzés ::= "**" Jel { Jel ... }
Balérték ::= Azonosító { "[" Kifejezés "]" ... }
Kifejezés ::= Kifejezés "ÉS" RelációsKifejezés | Kifejezés "VAGY" RelációsKifejezés
RelációsKifejezés ::= RelációsKifejezés "=" ÖsszegKifejezés | RelációsKifejezés "/=" ÖsszegKifejezés | RelációsKifejezés "<" ÖsszegKifejezés | RelációsKifejezés "<=" ÖsszegKifejezés | RelációsKifejezés ">" ÖsszegKifejezés | RelációsKifejezés ">=" ÖsszegKifejezés
ÖsszegKifejezés ::= ÖsszegKifejezés "+" SzorzatKifejezés | ÖsszegKifejezés "-" SzorzatKifejezés
SzorzatKifejezés ::= SzorzatKifejezés "*" IndexKifejezés | SzorzatKifejezés "/" IndexKifejezés | SzorzatKifejezés "DIV" IndexKifejezés | SzorzatKifejezés "MOD" IndexKifejezés
IndexKifejezés ::= IndexKifejezés "^" ElőtagKifejezés | IndexKifejezés "@" ElőtagKifejezés
ElőtagKifejezés ::= "-" ElőtagKifejezés | "NEM" ElőtagKifejezés | "SIN" ElőtagKifejezés | "COS" ElőtagKifejezés | "TAN" ElőtagKifejezés | "ARCSIN" ElőtagKifejezés | "ARCCOS" ElőtagKifejezés | "ARCTAN" ElőtagKifejezés | "LOG" ElőtagKifejezés | "EXP" ElőtagKifejezés | "RND" ElőtagKifejezés | "KIS" ElőtagKifejezés | "NAGY" ElőtagKifejezés | "BETŰ" ElőtagKifejezés | "SZÁM" ElőtagKifejezés | "KEREK" ElőtagKifejezés | "EGÉSZ" ElőtagKifejezés | "VALÓS" ElőtagKifejezés | "VÉGE" Azonosító | AlapKifejezés [ KifejezésUtótag ] | Konstans
AlapKifejezés ::= Azonosító | "|" Kifejezés "|" | "(" Kifejezés ")"
KifejezésUtótag ::= "[" Kifejezés "]" [ KifejezésUtótag ] | "[" Kifejezés ":" Kifejezés "]"
Típus ::= "EGÉSZ" | "VALÓS" | "LOGIKAI" | "KARAKTER" | "SZÖVEG" | "BEFÁJL" | "KIFÁJL" | Típus "[" EgészSzám "]"
Konstans ::= EgészSzám | Tizedestört | Szöveg | Karakter | "SV" | "IGAZ" | "HAMIS"
EgészSzám ::= Számjegy { Számjegy ... }
Tizedestört ::= Számjegy { Számjegy ... } "." Számjegy { Számjegy ... }
Szöveg ::= "”" { Jel ... } "”"
Karakter ::= "’" Jel "’"
Azonosító ::= Betű { AzonosítóJel ... }
AzonosítóJel ::= Betű | Számjegy
Jel ::= Betű | Számjegy | EgyébJel